Thứ năm, 08/12/2022 - 12:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Đồng Tuyển
Thư viện ảnh
Slide ảnh nhà trường
 • 83929794_2732674843482125_6243072695194353664_n_3f4e6397f9
 • 83949012_135925027538009_6834237731892101120_n_6353ca7d00
 • 83859937_557923791464905_5687600464518971392_n_efa3638ac9
 • 83859937_183988629509238_6099938357389819904_n_2e2a8fc242
 • 83868636_1272976193090513_7109812020538507264_n_6b39512edf
 • 83872383_2504155763140871_7625326976458293248_n_2412843c41
 • 83869307_478233799796424_8276907080430911488_n_d5abd041e2
 • 83877670_1600939016713439_525385288982200320_n_3bf6538d23
 • 83885574_1021222074916372_1081621345231437824_n_ef018c8054
 • 83879747_616937729138665_742822780050866176_n_0f4135d0f6
 • 83885555_831650763914503_8628261063378337792_n_4ff9215cfe
 • 83886980_142022766821482_5226937145821757440_n_f5b9a02245
 • 83906475_197473058117594_4695769344800456704_n_b7cee53046
 • 83888630_202001670846113_2607046441457156096_n_d9f48493e3
 • 83907836_487217111996830_8360933910804168704_n_3778f5ab3e
 • 83926323_517350615559996_307359894200123392_n_fa692bb014
 • 83929527_566543914212433_306193905068539904_n_e335cc37c3
 • 83927439_189845478761234_1175278239606636544_n_c0c72b73da
 • 83929794_2732674843482125_6243072695194353664_n_6f852397f9
 • 83929770_186535766042693_3761674993700700160_n_fc44412f61
 • 83940180_2466231726972174_2158137125399166976_n_32ac84b9cb
 • 83940182_623086875152117_3137983761648451584_n_4c3777ce32
 • 83943210_746425789218954_6815324053130182656_n_247d54aeb3
 • 83945764_192532311860486_2071600109979697152_n_cd1388387a
 • 83968405_166755307954931_7540553736603566080_n_75ad260110
 • 83966784_547628989174644_3302955319503618048_n_bc678e5f61
 • 83949032_596777640885997_7256822622162255872_n_a2dedc9c15
 • 83973776_121541159190622_8035292539848228864_n__1__d53b74d497
 • 83973776_121541159190622_8035292539848228864_n_d5aed35bb2
 • 83979959_1247363932133839_5864672328226439168_n_d43555a9c8
 • 84002711_197072154816290_7982340446401593344_n_4795e0b793
 • 84003377_474354623240607_788048094188011520_n_c1c5e28a50
 • 84011186_475465880027606_3358983872254574592_n_bd2ca80d44
 • 84410264_166394124796236_2391841324065095680_n_9403489e01
 • 84441462_308749713416971_5403782875206123520_n_7dd25c07f0
 • 84447658_135924947538017_1830068195977854976_n_3feb5fbec0
 • 84449749_604847953685057_7896983060929839104_n_dae44b1bad
 • 84559912_475287853414666_2505219540032421888_n_91d9285aa9
 • 84516055_195464458520263_7590144627299057664_n_1d34b987ce
 • 84585297_593507601431389_7839899994923466752_n_f3ec1f7a8a
 • 84576443_798979853912272_928644875119755264_n_89461f557e
 • 84643670_476214406391616_3818840432884842496_n_804eda2859
 • 84756434_599332304182963_5412938388271529984_n_831148d9b0
 • 84838081_182015379691921_5954824344604508160_n_47ca4b17d5
 • 84853614_184716635930241_5558494563644997632_n_c1f538f7f1
 • 85222893_121416945862035_9213393616645390336_n_21983c4027
 • 2_740c1c81e7
 • 1_1f1b6c4ca4
 • 4_f18a9a87ff
 • 5_c8557e4da3
 • 3_0086beccbc
 • 6_6ca2816790
 • 7_fcc238f14e
 • 8_2d1bbc9f0f
 • 9_c8e8745c48
 • 10_dfed1d3d94
 • 11_5a9976512b
 • 12_94e1cc20ad
 • 13_256f5c51ce
 • 14_5eb60aab32
 • 15_d87319bf31
 • 17_4a0bb70efd
 • 16_80b8bc74d9
 • z2356605604956_daf5e70d00f9de1b01a3eae00e52628d_e89aa84772
 • z2356646320757_4dc0752318dd9796c12ed2766956dac2_cb07d8f4bd
 • z2356645786685_fd500de68518a828e6dd81b5f720357a_ee50fe75a7
 • 2_078b2c81e7
 • 1_76005c4ca4
 • 3_dd85feccbc
 • 4_9871aa87ff
 • 5_ce4cce4da3
 • 6_b4a4916790
 • 7_937698f14e
 • 8_fae3cc9f0f
 • 9_7f44445c48
 • 10_66e6bd3d94
 • 11_2e5d76512b
 • 12_69b68c20ad
 • 13_c97c5c51ce
 • 14_fbd1baab32
 • 15_2b2c79bf31
 • 16_eeeb3c74d9
 • 17_e902770efd
 • z2356605604956_daf5e70d00f9de1b01a3eae00e52628d_0f7bc84772
 • z2356645786685_fd500de68518a828e6dd81b5f720357a_466dde75a7
 • z2356646320757_4dc0752318dd9796c12ed2766956dac2_83dcc8f4bd
 • 2_4d485c81e7
 • 1_e5413c4ca4
 • 5_dd38ce4da3
 • 3_1aca0eccbc
 • 4_a0cc2a87ff
 • 7_75bd58f14e
 • 6_1994116790
 • 8_dda53c9f0f
 • 9_6555745c48
 • 10_d35d1d3d94
 • 11_e4dc06512b
 • 12_74a9dc20ad
 • 15_466e29bf31
 • 13_435edc51ce
 • 14_f5d9faab32
 • 16_d5370c74d9
 • 17_1645070efd
 • z2356605604956_daf5e70d00f9de1b01a3eae00e52628d_d7c8584772
 • z2356645786685_fd500de68518a828e6dd81b5f720357a_34673e75a7
 • z2356646320757_4dc0752318dd9796c12ed2766956dac2_c9b118f4bd
Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 26
Hôm qua : 11
Tháng 12 : 245
Tháng trước : 1.702
Quý 4 : 3.963
Năm 2022 : 5.732
Năm trước : 2.930
Tổng số : 10.149