THAM GIA THI ĐẤU HỌC HỎI KINH NGHIỆM TẠI GIẢI CỜ VUA THANH THIẾU NIÊN TỈNH LÀO CAI NĂM 2016